Hệ thống

lớp học

Trường mầm non Hải Âu – Nơi những ước mơ thành hiện thực

Bằng sự tận tâm cùng 07 năm kinh nghiệm giáo dục tr

ẻ em, trường mầm non Hải Âu sáng lập với sứ mệnh: “tạo môi trường giúp trẻ em Việt Nam xóa bỏ khoảng cách trình độ giáo dục so với các nước trên thế giới”.

Trường mầm non Hải Âu tuyển sinh bé từ 6 tháng – 5 tuổi với chương trình Montessori song ngữ và chương trình Montessori chuẩn :

1. Hệ Montessori chuẩn 6 tháng – 15 tháng

2. Chương trình Montessori 15 tháng – 2.5 tuổi song ngữ

  • Hệ Montessori tiêu chuẩn ( 2 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên Việt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Hệ Montessori song ngữ (2 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên bản ngữ)

3. Chương trình Montessori 2.5 tuổi – 6 tuổi

  • Hệ Montessori tiêu chuẩn ( 5 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên Việt)
  • Hệ Montessori song ngữ (5 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên bản ngữ)

  • Hệ Montessori Quốc tế (5 buổi/ tuần tiếng anh với giáo viên bản ngữ)